00 Fanon Wiki
Advertisement
 • First Verse
  • English: From the slums of hell and over the light of heaven.
  • Kana: 地獄のスラムから、天の光が上。
  • Roumaji: Jigoku no suramu kara, ten no hikari ga ue.
 • Second Verse
  • English: A soul from a thousand awakes now.
  • Kana: 今千目覚めから魂。
  • Roumaji: Ima sen mezame kara tamashī.
 • Third Verse
Advertisement